Arbejdsgrupper

Ottilias Have bliver drevet udelukkende af frivillige kræfter. Bestyrelsen står for en del organisering, administration mm. men alle aktiviteter der gælder det praktiske arbejde i haven fordeles ud på havens medlemmer. Det gør vi dels ved at samles om forskellige praktiske opgaver fx på arbejdsdage, og så laver vi en masse i de arbejdsgrupper vi hver især er en del af.Alle er velkomne til at deltage i alt arbejde i foreningen, det er bare at kontakte tovholderen på en gruppe hvis man vil være med. Bestyrelsesarbejde og øvrigt er man også mere end velkommen til at bidrage til, kontakt en fra bestyrelsen hvis du er interesseret.
Vi har pt følgende arbejdsgrupper:Fundraising
I fundraising gruppen arbejder vi løbende med at søge om støtte til større og mindre projekter i haven. Står man med en ide og et projekt til haven, kan man henvende sig i fundraising gruppen og få støtte til hvordan man kan søge penge. Søger man penge til Ottilias Have skal det altid gennem fundraisinggruppen og godkendes af bestyrelsen, så vi er sikre på at vi får alle relevante ting med i ansøgningerne.
Tovholder i gruppen er Sine: sine.sorensen@yahoo.dk

Undervisning og skoletjeneste
Vi vil gerne formidle  om natur, bæredygtighed og dyrkning til børn og voksne, så flere får en forståelse for naturens kredsløb og vigtigheden af at få et bæredygtigt samspil med naturen. Derfor arbejder vi i undervisningsgruppen på at få lavet faciliteter i Ottilias Have, så der kan undervises og vi arbejder på at få samarbejder med skoler, institutioner mm udbygget. Vi arbejder på at søge midler til at kunne ansætte en naturvejleder i haven, der kan støtte op om dette.
Tovholder i gruppen er Sine: sine.sorensen@yahoo.dk
Hjemmeside
Vi vil rigtig gerne have at alt hvad vi laver i Ottilias Have er synligt for alle og at alle aktiviteter bliver annonceret og offentliggjort. Det er vigtigt både for at synliggøre haven som en del af byen og for at alle medlemmer af haven har mulighed for at deltage og bidrage i det omfang de har lyst til. I hjemmesidegruppen forsøger vi at opdatere så man kan finde den relevante information samt oplysninger om arrangementer og andre aktiviteter i haven. Hvis du vil bidrage med tekst om fx arrangementer el lign til hjemmesiden kan du kontakte Erik.
Tovholder: Erik: ews@ottiliashave.dkHaven og dyrkningen
Tovholder: Anna

Aquaponics
Tovholder: Erik

Bier
Tovholder: Tommy Flood

Høns
Tovholder: Nanna

Havens sociale aktiviteter
Tovholder: Sidse