Baggrund

Baggrunden for projektet

Forestil dig et grønt og frodigt åndehul midt på Københavns stenbro, hvor befolkningsgrupper med forskellig etnisk baggrund, alder og indtægt kan dyrke deres grøntsager, slappe af i dejlige, rekreative omgivelser og få indsigt i, hvordan man kultiverer og passer jorden. Dette er visionen bag Ottilias Have, der er et ’community garden’-projekt på Carlsberg, Vesterbro, København.

Størstedelen af Danmarks befolkning lever i dag i storbyer uden adgang til jordlodder og haver. På mange måder har urbaniseringen medvirket til at vi har mistet grundlæggende viden, om hvordan vi varetager jorden og naturen omkring os. Opblomstringen af fænomener som community gardens, urban farming, bylandbrug og taghaver kan ses som en reaktion på denne udvikling, og som forsøg på at tænke natur og by sammen. Community gardens har yderligere fokus på bæredygtighed i ordets både miljømæssige, sociale, sundhedsmæssige og økonomiske betydning. Initiativgruppen bag Ottilias Have er i forlængelse af disse tanker af den opfattelse, at der er behov for flere grønne pletter i storbyens rum, hvor borgere kan mødes på tværs af generationer og kulturel baggrund, dyrke deres egne afgrøder og bidrage til en grøn, bæredygtig byudvikling. Haven, der er støttet af Friluftsrådet, vil blive etableret i løbet af 2013 og skal drives af foreningen Ottilias Have.

 

Comments are closed.