Bestyrelsesmøde i Ottilias Have 12. Maj 2014

Til stede: Sidse, Rikke, Sine, Anna, Rikke. Afbud: Erik og Allan

1. Togvogn

Tommy har fået engageret Martin (arkitekt og tømrer) til at gå videre med restaureringentogvognen. Martin arbejder desuden på Københavns Tekniske Skole og har derfor kontakt til dem der skal gennemføre praktikforløb, hvor de sætter togvognen i stand. Teknisk skole er klar til at gå i gang i næste uge eller ugen efter. Tømning af togvogn sker på onsdag, nogle ting kan komme i Fridas rum andre står lige nu i hønsehuset. Flere ting må komme i Fridas rum. Vi får brug for en trailer og en bil med krog, så vi kan køre ting på affaldspladsen. Så vi skal melde ud at dette sker på onsdag, og opfordre folk til at hjælpe i weekenden når hønsegruppen alligevel er i haven. Vi skriver ud til medlemmer med det samme. Der er 37.000 kr. til materialer.

2. Hjørnet

Hjørnet ned mod institutionerne er vores, men der flyder med affald. Niels Nielsen vores kontaktperson i Carlsberg Byen fortæller at det er et hegn der ligger der, som ingen vil have og ingen vil hente. Dette hjørne kræver det også en arbejdsdag at rydde. Der er også en masse skrald der skal køres væk. Niels Nielsen vil dog lige tjekke om han kan få tingene fjernet. Tommy er tovholder på kontakten med Niels Nielsen.

3. Kasser

Der er ti kasser der kan samles på onsdag. Der mangler dog strøm på pladsen. Vi har 4 træbede, som Værestedet for sindslidende i Lyrskovgade kan få. Vi skal på en måde havekoordineret hvordan vi markerer at de ikke er fælles.

Vækst: Skal vi have 50 nye kasser næste år? Vi har travlt med mange gøremål i haven og vælger derfor at fokusere på dem vi er nu og skabe nogle traditioner, i stedet for at vokse i størrelse lige nu.

Flytning af haven: Fokus på at alle medlemmer ved at det kommer til at være nødvendigt at stille op og hjælpe til, når haven en gang skal flyttes. På sigt vil vi forsøge gennem Københavns kommune at få et fast sted at være.

Må et enkelt medlem have 2 bede? – Nej desværre ikke, vi har ikke nok bede. Evt. brug fællesbedene mere eller lav nogle flere fælles bede ud mod hegnet – hvis der er jord nok. Fællesbedene er de bede vi skal høste fra når vi fx vil lave fællesspisning i haven, så det vil være rigtig fint hvis nogen vil dyrke og passe dem til fælles brug.

Kontakt dog altid bestyrelsen inden der bygges nyt for at få det koordineret med evt. andre ideer.

Tovholder: Anna er ansvarlig og koordinerer medlemmer og hvilke plantebede der er optagede mm.

4. De hvide runde bede

Anna har planer om at starte nogle akvaponiske systemer i de hvide bede. De skal etableres så børn ikke kan falde i dem. Vi flytter evt. gyngerne så der kan blive plads til de hvide bede der.

5. Undervisning

Vi har mødtes med Helle Dysseholm fra pædagogisk service i Københavns Kommune. Hun har givet os en masse kontakter i kommunen og ideer til hvordan vi kan få etableret samarbejder med skoler og andre omkring undervisning. Der åbnes en fælles portal for eksterne tilbud til skolerne som vi skal holde øje med og hvor vi kan lægge vores tilbud op. Lige nu er haven dog ikke helt etableret nok i forhold til undervisning.