Et community garden projekt på Vesterbro

Bier, høns, kaniner, fisk, integration, drivhus, kvalitet, kompost, bynatur, krydderurter, frugter, salat, grøntsager, bålmad, jord til bord, bæredygtighed, økologi, æstetik, aquaponics, regnvandsopsamling, formidling, børn, ældre, midlertidighed, mobil have, bymiljø, honning, inddragelse, kultur, fællesskab, lokalt engagement, livskvalitet, nærmiljø, natur, fødevareproduktion, midlertidighed, social sammenhængskraft, grønne byrum…

Grøn livskvalitet på Vesterbro
Ottilias Have er en fælles byhave som borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i nærområdet gennem medlemsskab, partnerskab eller sponsorater er med til at drive og udvikle. I haven har borgere i lokalområdet mulighed for at dyrke deres egne afgrøder og lave forskellige naturnære aktiviteter. Havens medlemmer er på den måde med til at skabe et rekreativt åndehul i nærområdet sammen med andre borgere, samtidig med at et inaktivt område i byen udnyttes æstetisk. Haven skal udover at være til glæde for de der bruger den, formidle viden om bæredygtig, lokal fødevareproduktion (grøntsager, bier, høns, kompostering, regnvandsopsamling, aquaponics m.m.) og være samlingspunkt for undervisning, eksperimenter og almindelig rekreativ hygge og socialt fællesskab.

Bæredygtighed skal være den naturlige løsning
I Ottilias Have vil vi dele ud af den viden og de erfaringer vi høster gennem etableringen af de mange forskellige elementer i haven. Vores ønske er at inspirere og skabe opmærksomhed om naturen i byen og bæredygtige løsninger som en naturlig tilgang, når nye projekter igangsættes. Med haven vil vi være med til at skabe ny natur i byen, som de aktive i haven kan føle ejerskab og ansvar for. Gennem aktiviteter i haven opbygger og styrker lokalområdets beboere deres naturforståelse og jordforbindelse og får konkrete erfaringer med naturkredsløbets sammenhænge. Dette mener vi vil være med til at udbrede kendskabet til dyrkning af afgrøder i byen og sætte naturen og de konkrete jord-til-bord sammenhænge på dagsordenen.

Dyrkning i byen – bynatur
Med forskellige aktiviteter sætter vi fokus på by-venlige dyrkningsmetoder og inddrager så mange af naturkredsløbets elementer som muligt, repræsenteret bl.a. af høns, bier, kompostering og selvfølgelig køkkenhaver. Samtidig undersøger og bruger vi i relevant udstrækning nye teknologier som fx aquaponics (lukket kredsløb af dambrugsfisk og grøntsagsbede i drivhus), energi-optimale drivhuse, solceller mm. for at vælge de mest bæredygtige løsninger til de projekter vi arbejder med.

Det er en selvfølge at haven dyrkes økologisk og altså uden brug af sprøjtemidler og kunstgødning.

Natur er for alle
Alle har et ærinde med naturen – eller kan få det. Folk med børn vil gerne vise dem hvordan en høne lægger et æg og hvordan bierne producerer honning, nogle vil gerne undersøge, hvordan de kan komme af med deres køkkenaffald og lave kompost, andre drømmer om smagen af en bestemt krydderurt, en bestemt æblesort eller solmodne tomater, – som ikke gror nede i supermarkedet, ensomme vil lave noget meningsfuldt sammen, ældre vil nyde en grøn plet i gåafstand fra hjemmet og måske passe et lille bed sammen med børn fra den nærmeste børnehave osv.

Vores mål er at engagere så mange som muligt fra lokalområdet og vi gør en målrettet indsats for at nå en bred vifte af målgrupper. Vi vil engagere demografisk bredt; unge og ældre, børnefamilier og enlige, børn og voksne, danskere og udlændinge fra alle sociale, kulturelle, økonomiske og aldersmæssige lag. Vi har kontakt med plejehjem og seniorforeninger og har samarbejde med Settlementet (en erhvervsdrivende fond der bygger på frivilligt socialt arbejde med marginaliserede borgere) med henblik på at inddrage frivillige i aktiviteterne i haven. Settlementets cafe og helsebutik (Cafe Sonja og Solhatten) aftager vores produkter: honning og på sigt også blomster. Vi samarbejder desuden med Vesterbros naturvejleder og projektet Københavns Køkkenhaver (Københavns Madhus) om at sammensætte undervisningsforløb for skoler og børnehaver.

Grøn byudvikling
Ottilias Have er et eksempel på en måde at udnytte de byområder, som ikke bliver brugt og står inaktive hen. På Carlsberggrunden vil der i en periode være områder som står og venter på at blive bygget til, og de områder kan vi bruge til at skabe grønne åndehuller, som kan give liv og stemning i byrummet og øget livskvalitet for beboerne i nærområdet. Ideen er at Ottilias Have rykker rundt i Carlsberg byen, afhængig af hvor der bygges. Det er således en midlertidig beliggenhed haven har lige nu. De næste minimum 2-3 år vil haven dog ligge hvor den gør og være med til at skabe et grundlag af social sammenhængskraft, liv og stemning, som de kommende byrum kan bygges på.