Generalforsamling 2016

Ottilias Have generalforsamling 2016 

Søndag den 15. maj kl. 11.00 i Ottilias Have på Nordens Plads

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
  Ved Erik og Tommy (formand)
 4. Fremlæggelse af årsregnskab
  Ved kasserer Sine
 5. Ottilias Have på Nordens Plads
 6. Valg af bestyrelse
 7. Eventuelt

Note: Generalforsamlingen holdes i det fri i haven uanset vejr og vind. Vi bestræber os på at holde en kort samling.