Havens aktiviteter

I modsætning til mange community gardens projekter i udlandet har Ottilas Have ikke kun fokus på fødevareproduktion.
Gennem en række stærke partnerskaber med sociale organisationer og tunge vidensinstitutioner vil projektet bidrage aktivt til at skabe social inklusion af særligt udsatte borgergrupper, at formidle og generere ny viden om området, samt at bidrage til en grøn byudvikling i Carlsberg-kvarteret. Projektet udgøres således af fire kerneområder:

  •     Fødevareproduktion
  •     Social inclusion / virksomhed
  •     Formidling og kommunikation (både videnskabelig og populær kulturel)
  •     Byudvikling

Fødevareproduktion: nyttehaver, bistader og aquaponics

Haven vil ligge på Carlsbergs grund og have et areal på 1000 m2 (evt. med mulighed for at udvide). Haven vil bestå af et antal individuelle nyttehaver til foreningens medlemmer og et foreningshus. Der vil desuden blive opstillet en række bistader, som medlemmerne kan høste honning fra. Rundt om nyttehaverne vil der være rekreative områder, hvorfra man kan nyde haven. I disse området vil der blive lagt vægt på sanselighed og frodighed med et varieret plante- og dyreliv.