Referat af bestyrelsesmøde 28.august 2014

Erik, Sidse, Tommy og Sine ( referant)

Afbud: Rikke, Allan og Anna

 

1. Placering af hønsehus. Bestyrelsen har taget en beslutning om hvor hønsehuset skal stå. Bagest i haven ca langs med jordbunken ud mod kontorbygningen. Tommy kontakter Kristian (landskabsarkitekt, tidligere i bestyrelsen) for at få lavet nogle tegninger ove haven og placeringer af bede og hønsehus.

 

2. Ubrugte bede. Sine kontakter Anna og i fællesskab finder vi ud af hvile medlemmer der ikke har bygget deres bede. Vi sender en mail til dem og hører om de vil i gang med bedene eller om vi må give dem videre til andre på ventelisten.

 

3. Arbejds søndag d. 21 kl 10-14. Vi skal finde en dato og mødes (alle medlemmer indkaldes ) hvor vi flytter hønsehuset og får placeret bedene efter tegning fra Kristian som Tommy skaffer. Oprydning kan også indgå :-) Senere skal vi holde et gør bedene vinterklar arrangement, hvor vi i fællesskab kan gøre vores bede vinterklar og få viden fra dem der ved noget om det. Sidse er tovholder på arbejdssøndag.

 

4. Ordensreglement. Hvordan holder vi haven ren, hvad gør vi med de fælles afgrøder, er der plads til ekstra potter og lignende? Sidse afholder fremtidsværksted til foråret hvor medlemmerne kan være med til at skabe et fint ordensreglement. I det hele taget vil Sidse i denne proces sætte fokus på bottom up processer.

 

5. Fonde. Lønmidler fonde, der søger vi Nordea igen ca samme som før. Får lige fat i Allan inden og hører om han har nogle gode råd. Sidse og Sine er tovholdere. Andre ansøgninger til ex maling til togvogn vil vi søge fra vesterbro lokaludvalg. Undersøg københavns kommune start-hjælps pulje. Obs søgning af midler til vind og solenergi.

 

6. Omlægning af midler fra Miljøstyrelsen. Vi er i gang med en proces med miljøstyrelsen om at få omlagt vores tilskud, så vi kan frigive nogle penge til betaling af løn til en person der kan gå ind i en proces omkring færdiggørelse af drivhuset. Vi har en dobbelt finansiering fre friluftsrådet og miljøstyrelsen, som vi vil kigge på i forhold til forandring af vores tilsagnsbrev. Erik er tovholder, tager kontakt til os andre hvis han har brug for hjælp. Erik og Tommy kigger desuden på hvordan vi egentlig er stillet i forhold til forsikring og forsikring af drivhuset og indmaden

 

7. Friluftsrådet, hvor mange penge har vi brugt fra deres tilskud og kan hente ud som et delprojekt. Sine tjekker.

 

8. Mobile trækasser. Vi har mistet vores kontakt til Birkholm planteskole, og det er derfor ikke længere realistisk for os at gennemføre den del af projektet der vedrører mobile træer. Kontakt friluftsrådet og hør om vi kan omallokere midlerne. Eksempelvis til en polytunnel, til kompost eller plantekasser. Tommy og Sine er tovholdere

 

9. Praktikant. Designteknologi studerende Andreas læser på KEA og har kontaktet os og er blevet praktikant hos os. Han skal arbejde med med løsninger i forhold til de akvaponiske systemer og har specielt meget viden omkring materialer og valg af sunde og bæredygtige materialer. Desuden er han rustfast kleinsmed og kan derfor hjælpe i forhold til at skabe systemer der kan fungere i et fugtigt miljø. Erik er tovholder.

 

10. Eat your City. Lise, Kirsten og Metteline melder ud på facebook hører om der er nogen der kan deltage.

 

11. Hvordan får vi skabt et fællesskab hen over efteråret? Vi skal have indrettet haven, så der kommer en god hyggelig plads at samles på, igen ifht til kort over haven som Kristian er med til at udvikle. Mødes en gang om ugen, torsdage, hvor vi har et lille møde 16.30, siger hej til hinanden hører hvem der er i haven i dag, ser hvad der blev snakket om sidste gang. Kommunikere via tavlerne i haven, tage tingene op på vores ugentlige møder, og få taget beslutninger, istedet for at det kører rundt på facebook og der aldrig bliver besluttet noget eller der er noget der færdiggøres. Så kan dem der ikke er på facebook også være med. Skrive et kort referat i en bog vi har i togvognen. Tovholder på næste torsdag, Sidse