Vision


Med Ottilias Have ønsker vi at skabe en ’community garden’ i Carlsberg Byen mellem Vesterbro, Valby og Frederiksberg. Her kan byens borgere få egen nyttehave, uddanne sig til biavler, lære om aquaponics eller bare flade ud i havens rekreative zoner.

Projektet har også til formål at skabe et grønt rum i København, der indbyder til rekreation og motion, og som kan danne ramme for formidling og vidensskabelse  inden for emner som natur, fødevareproduktion, bæredygtighed og socialt fælleskab.

På længere sigt er det visionen at Ottilias Have vil bidrage til:

•  at fremme en grøn omstilling i København

•  at skabe større viden om bæredygtighed og naturens økosystemer både lokalt og videnskabeligt

•  at skabe fællesskab på tværs af sociale, kulturelle og økonomiske skel

•  at fremme lokalt engagement

•  at forsyne medlemmerne med højkvalitetsfødevarer (grøntsager, honning og fisk) samt lede overskydende produktion ud i det lokale marked

•  at skabe en grøn udvikling på Carlsberg, både nu og i bydelens fremtidige identitet